FUNDACJA SZKÓŁ SIÓSTR NAZARETANEK W WARSZAWIE

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie została utworzona w lipcu 2004 r., a w kwietniu 2005 r. została wpisana do rejestru OPP.

Fundacja powstała, by wspierać finansowo uczniów szkoły znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, a także nagradzać tych wyróżniających się osiągnięciami naukowymi.

Co roku około 20 uczniów korzysta ze stypendium socjalnego, a ok. 60-ciu otrzymuje stypendium naukowe przyznane przez Fundację.

Dofinansowujemy wyjazdy na wycieczki szkolne i rekolekcje.

Organizujemy konkursy i realizujemy projekty w zakresie promocji zdrowego stylu życia, podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości, oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.