Fundacja św.Jana Jerozolimskiego

Fundacja św.Jana Jerozolimskiego

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie


Fundacja Św. Jana Jerozolimskiego jest organizacją katolicką, powołaną w 1990 roku. Prowadzimy dwa dzienne domy dla 38 dzieci i młodzieży:  Dom Św. Mikołaja oraz  Dom Pawła. Raz w roku organizujemy pielgrzymki dla osób niepełnosprawnych do Lourdes. A raz w tygodniu Kuchnia św. Jana wydaje obiady dla osób głodnych, bezdomnych i potrzebujących.

Komu pomagamy

Dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym.
Rodziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Osobom niepełnosprawnym.
Osobom bezdomnym, głodnym i samotnym.


O Fundacji
Fundacja Św. Jana Jerozolimskiego powstała, aby realizować idee niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, słabym i pokrzywdzonym. Największym wyzwaniem Fundacji są działania na rzecz dzieci i młodzieży pochodzących z z rodzin potrzebujących pomocy, dla których stworzyliśmy dwa dzienne domy- Dom Św. Mikołaja i Dom Pawła.  Co roku, organizujemy również pielgrzymkę do Lourdes, we Francji dla osób niepełnosprawnych. W tym roku odbyła się ona już po raz 24.

Jak pomagamy dzieciom i młodzieży?
CODZIENNIE towarzyszymy dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin potrzebujących pomocy, dla których stworzyliśmy dwa dzienne domy- Dom Św. Mikołaja i Dom Pawła. Poprzez stworzenie ciepłej, bezpiecznej atmosfery w domu Fundacji, wspieramy dzieci i młodzież, aby mogły nadrobić opóźnienia rozwojowe, podwyższyć zaniżoną samoocenę a także uwierzyć, że mogą marzyć oraz marzenia te wspólnie z nami realizować.

Cele statutowe

1) tworzenie i prowadzenie szpitali, ośrodków zdrowia, punktów pomocy medycznej
2) tworzenie i prowadzenie wszelkiego rodzaju domów pomocy społecznej w tym m.in. domów dziecka, świetlic dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych , domów dla osób nieuleczalnie chorych, domów pogodnej starości
3) organizowanie pomocy dla osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych i życiowych , w tym m.in. prowadzenie stołówek oraz pomoc osobom niepełnosprawnym
4) prowadzenie zakładów produkujących aparaturę medyczną oraz sprzęt sanitarny.
5) Sprawowanie pieczy nad kościołami p.w. Św. Jana Jerozolimskiego na Malcie w Poznaniu i pod wezwaniem NMP i św. Maxymiliana Kolbe w Mistrzejowicach
6) Organizowanie i finansowanie religijnych pielgrzymek w Kraju i za granicą, a przede wszystkim organizowanie i finansowanie opieki medycznej nad tymi pielgrzymkami
7) Udzielanie pomocy Związkowi Polskich Kawalerów Zakonu Świętego Jana Jerozolimskiego czyli Maltańskich.
8) Niesienie pomocy humanitarnej ( rzeczowej i finansowej ) ludziom chorym, biednym , rannym tak w czasie pokoju jak i w czasie wojny.
9) Organizowanie kursów szkoleniowych pierwszej przedlekarskiej pomocy medycznej

Pomogli

Ładuję...