FUNDACJA TVS

FUNDACJA TVS

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja KATOWICE, śląskie

Fundacja TVS została powołana w celu:

- wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym;

- wspierania osób szczególnie uzdolnionych, które nie mogą realizować swoich przedsięwzięć ze względu na trudną sytuację materialną;

- udzielania pomocy placówkom wychowawczym, opiekuńczym i oświatowym;

-udzielania pomocy osobom i instytucjom poszkodowanym w klęskach żywiołowych.