FUNDACJA TY I JA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Będzin, śląskie

POMAGAMY TYM MAŁYM, A TAKŻE TYM DUŻYM ZGODNIE Z NASZYM PRZEZNACZENIEM

Prowadzimy działania związane z szeroko pojętą pomocą dla dzieci i dorosłych. Wspomagamy dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, Ośrodków Interwencji kryzysowej oraz osoby ze specjalnymi potrzebami.

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności publicznej i społecznie użytecznej w obszarze edukacji, kultury, pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej inwalidów, działalności dobroczynnej, naukowej i sportowej.

Klikając w link otworzysz statut findacji:

https://www.fundacjatyija.pl/o-fundacji/statut-fundacji-ty-i-ja/