Fundacja Uwaga

Fundacja Uwaga

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Częstochowa, śląskie

Witajcie,

Zajmujemy się przeciwdziałaniem oszustwom, w szczególności zapobieganiem oszustwom, którym padają seniorzy, kupując różnego rodzaju produkty po zawyżonej cenie, często w bardzo niekorzystnym systemie ratalnym, czy też tracą majątek, przekazując go fałszywym wnuczkom, policjantom itp.. Swoją misję realizujemy poprzez organizowanie spotkań informacyjnych, oraz wydawanie poradników i ulotek. Nie zapominamy również o osobach, które zostały poszkodowane przez działalność nieuczciwych firm czy osób i zapewniamy im pomoc prawną i materialną. 

Celami statutowymi Fundacji Uwaga są:

-Edukacja w szczególności osób w podeszłym wieku w zakresie przeciwdziałania oszustwom finansowym i wyłudzeniom
-Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów
-Pomoc finansowa i prawna poszkodowanym w wyniku działania firm i osób prowadzących szkodliwą działalność poprzez wsparcie finansowe, zakup niezbędnych artykułów spożywczych, chemicznych i odzieżowych
-Budowa ośrodka pomocy osobom poszkodowanym w wyniku działalności osób i firm prowadzących nieuczciwą działalność
-Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
-Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
-Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego
-Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
-Działalność na rzecz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
-Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu
-Przeciwdziałanie oszustwom internetowym
-Przeciwdziałanie przemocy
-Walka z ubóstwem

Aby móc skutecznie realizować swoją misję potrzebujemy środków finansowych na wydanie poradnika, oraz bieżącą działalność. Prosimy, wspomóż nas. Liczy się każda złotówka. 

Dziękujemy za Twoje wsparcie.