Fundacja Veritas

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

“Pomagać może każdy i wszędzie” kierując się tym hasłem pomagamy potrzebującym w ich trudnej życiowej sytuacji, aby mogli odzyskać własne siły, chęci do samodzielnego, radosnego życia.

Fundacja Veritas wspiera dobroczynne działania dotyczące zarówno dzieci, niepełnosprawnych, dorosłych, a także zwierząt.

Nasz zakres działań obejmuje szerokie spektrum pomocy, cele naszej działalności:  

- organizacja wydarzeń związanych z pomocą osobom potrzebującym,

- bezpośrednie wsparcie materialne,

- pomoc w rozwoju społecznym,

- organizowanie eventów pomocowych np. w ramach współpracy ze schroniskami dla zwierząt, 

- działalność wspomagająca technicznie szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje użytku publicznego,

- powoływanie i prowadzenie ośrodków wsparcia,

- pomoc i organizacja wolontariatu,

- pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych,

- pomoc schroniskom, zwierzętom, bezdomnym i potrzebującym,

- pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Główna siedziba Fundacji Veritas mieści się we Wrocławiu, jednak nasza działalność prowadzona na terenie całej Polski. 

Wychodzimy naprzeciw ludzkim potrzebom, realizacji marzeń, potencjałów, poprawie jakości życia. Dla nas w działaniach liczy się życzliwość, empatia, otwarte ludzkie serce na dobro tego świata, wzajemna współpraca.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z nami. 

Wpłaty

Ładuję...