Fundacja Verka- dzieci z zespołem Retta

Fundacja Verka- dzieci z zespołem Retta

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Celem fundacji jest: Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia, Pomoc w czasie choroby oraz po jej ustąpieniu, w celu niedopuszczenia do nawrotów, wobec osób niepełnosprawnych, dzieci i innych osób zagrożonych wykluczeniem, Pomoc w utrzymywaniu sprawności fizycznej, pomimo choroby, osób niepełnosprawnych, dzieci i innych osób zagrożonych wykluczeniem, Działanie na rzecz rozwoju rodziny i zachowania równowagi w życiu osobistym, Rozwój umiejętności wychowawczych i budowa trwałych związków rodzinnych, w szczególności w rodzinach osób niepełnosprawnych, Wspieranie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych, Zapewnienia możliwości rozwoju osobistego osobom niepełnosprawnym, głównie dzieciom niepełnosprawnym,  Integracja i reintegracja osób niepełnosprawnych oraz osób w pełni sprawnych,  Poprawa zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez zwiększanie ich możliwości psychofizycznych,  Promowanie i poszerzanie zakresu innowacji w procesie rehabilitacji i kształcenia kompetencji zawodowych i społecznych,  Promocja tolerancji i przeciwdziałanie ksenofobii, Aktywne budowanie społeczeństwa informacyjnego w zakresie walki z chorobą Retta.

Wpłaty

Ładuję...