Zbiórka na obóz sportowy

Fundacja VOTUM
organizator skarbonki

Każdego dnia 3 osoby ulegają urazowi rdzenia kręgowego, co skutkuje trwałą niepełnosprawnością. Jest to sytuacja, która zaburza sferę fizyczną, psychiczną oraz społeczną człowieka.

Doświadczenia Fundacji Votum pokazują, że aktywność sportowa i społeczna ma najkorzystniejszy wpływ na poprawę jakości życia osób po urazie rdzenia. A obozy rehabilitacyjno-sportowe są najlepszą formą do aktywizacji życiowej tych osób.

Założenia fundamentalne obozu kładą ogromny nacisk na poprawę kondycji psychofizycznej uczestników.

Rafał Mikołajczyk / Iza Zakaszewska

Realizowane jest to przez instruktorów, którzy sami są osobami po uszkodzeniach rdzenia kręgowego, poruszającymi się na wózkach inwalidzkich, będących wzorcami osobowymi dla uczestników obozu. Obóz ma na celu zwiększenie aktywności ruchowej, uzyskanie większej sprawności fizycznej a także poprawę poczucia własnej wartości. W trakcie obozu trwającego 7 dni treningowo- szkoleniowych, osoby z uszkodzeniem rdzenia kręgowego codziennie uczestniczą w treningach w różnych dyscyplinach, m.in. technice jazdy na wózku inwalidzkim. Uczestniczą również w wykładach dotyczących różnych aspektów życia osób niepełnosprawnych. Pragniemy aby wypadek jakiemu ulegli nie był końcem ich życia a jedynie początkiem nowego. Poprzez organizację obozu chcemy zaktywizować poszkodowanych z urazem rdzenia do sportu.

Rafał Mikołajczyk / Iza Zakaszewska

Koszt obozu to około 40 tys. zł.

Prosimy o wpłaty i wsparcie w realizacji projektu.

Jesteśmy wdzięczni za każdą formę pomocy jaka do nas trafia. Chcemy, by nasi podopieczni mogli poczuć, że ich los nie jest komuś obojętny.

Z Państwa pomocą możemy realnie poprawić jakość ich życia.

Wsparli

50 zł

Iza Zakaszewska

Pokażmy, że razem możemy..
50 zł

Bartosz Kaczmarek

Działamy!
50 zł

Rafal Mikołajczyk

Zróbmy coś dobrego dla innych??
Darowizny trafiają bezpośrednio do
0,38%
150 zł Wsparły 3 osoby CEL: 40 000 ZŁ