Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych

Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Słone, lubuskie

Wspieramy, promujemy, inicjujemy i organizujemy pozarządowe inicjatywy społeczne, przedsiębiorczość i aktywność społeczną, edukację społeczną i zatrudnienie oraz wspieramy i inicjujemy rozwiązania z zakresu ekonomii społecznej. Ułatwiamy dostęp do rynku pracy niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Wspieramy leczenie i rehabilitację osób niepełnosprawnych.