FUNDACJA ZAPOBIEGAJ

FUNDACJA ZAPOBIEGAJ

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja OŚWIĘCIM, małopolskie

Fundacja Zapobiegaj powstała z inicjatywy lekarzy, a jej celem jest zapobieganie i leczenie chorób układu neurologicznego oraz schorzeń cywilizacyjnych.


Fundacja Zapobiegaj, prowadzi działania polegające w szczególności na wsparciu, leczeniu, prowadzeniu psychoterapii, edukowaniu i pomocy osobom chorym oraz ich rodzin na rzecz poprawy jakości ich zdrowia i życia.

Głównym celem działania Fundacji Zapobiegaj, są akcje profilaktyczne i wspomagające na rzecz propagowania zdrowego stylu życia, żywienia i regeneracji dla zapewnienia dobrego zdrowia i sprawności na lata.
 
Co możemy dla zrobić dla Naszych Podopiecznych?


Fundacja Zapobiegaj, przeprowadza szereg inicjatyw mających na celu wykonywanie profilaktycznych badań laboratoryjnych, obrazowych, psychologicznych i innych, aby zapobiegać lub wcześnie wykrywać choroby układu nerwowego, sercowo-naczyniowego, kostno-stawowego schorzeń metabolicznych i innych.

Cele te realizuje poprzez przeprowadzane akcje profilaktyczne, szkolenia i warsztaty, konsultacje specjalistyczne, treningi, zajęcia sportowo-rekreacyjne i inne aktywności zmierzające do podniesienia świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Fundacja Zapobiegaj, wspomaga pacjentów i ich rodziny w procesie leczenia farmakologicznego, rehabilitacji i psychoterapii.

Wpłaty

Ładuję...