Fundacja "Ziółka W Kuchni"

Fundacja "Ziółka W Kuchni"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Łódź, łódzkie

Celami Fundacji "Zółka w kuchni" jest przede wszystkim edukacja dzieci i młodzieży w zakresie przygotowywania samodzielnych wartościowych  posiłków, propagowania zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, poradnictwo żywieniowe  w zakresie zdrowego odżywiania, edukacja osób aktywnych zawodowo, ale też i tych zagrożonych wykluczeniem społecznym, organizowanie akcji społecznych i edukacyjnych w tym informacyjnych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie warsztatów, imprez plenerowych i wyjazdowych, współpracę z organami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Adresatami działań Fundacji są dzieci, młodzież i osoby dorosłe, w szczególności te narażone na wykluczenie społeczne, jak np. osoby starsze.

Wpłaty

Ładuję...