Fundacja z Pompą - Pomóż Dzieciom z Białaczką

Fundacja z Pompą - Pomóż Dzieciom z Białaczką

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Gdańsk, pomorskie

Fundacja z Pompą - Pomoż Dzieciom z Białaczką wspiera Oddział Hematologii Dziecięcej gdańskiego UCK, jego małych podopiecznych oraz ich rodziny. Fundację powołali do życia rodzice chorych dzieci. Spędziliśmy na Oddziale po kilka miesięcy i wiemy jakie są potrzeby. To między innymi: pompy infuzyjne, kardiomonitory, sprzęt jednorazowego użytku do cewników centralnych, środki dezynfekcyjne, nowa pościel i prześcieradła.

„Fundacja z Pompą” oferuje pomoc psychologiczną dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin, między innymi poprzez spotkania terapeutyczne, grupy wsparcia i informacyjną stronę internetową; organizuje arte i muzykopterapię na Oddziale, organizuje spotkania dla rodzin po incydentach onkologicznych. W przyszłości chcemy współfinansować rehabilitację chorych dzieci, by mogły po wyleczeniu normalnie funkcjonować wśród rówieśników; dofinansowywać rodzinom w trudnej sytuacji materialnej pobyty w ośrodkach przeszczepowych.

Chcemy także prowadzić działania na rzecz utrzymania wysokiego standardu wiedzy wśród fachowego personelu medycznego pracującego z dziećmi dotkniętymi białaczkami, między innymi poprzez organizowanie szkoleń.

Na 24-miejscowym Oddziale Hematologii Dziecięcej gdańskiego UCK leczeni są mali pacjenci z całego Pomorza, często wszystkie łóżka są zajęte. Sprzęt szybko się zużywa. My doposażamy go w nowy. Także jednorazowego użytku.

Wsparli

49,52 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Tomasz

20 zł

Anonimowy Pomagacz

100 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej