Fundacja z Pompą - Pomóż Dzieciom z Białaczką

Fundacja z Pompą - Pomóż Dzieciom z Białaczką

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gdańsk, pomorskie

Fundacja z Pompą - Pomoż Dzieciom z Białaczką wspiera Klinikę Pediatrii, Hematologii i Onkologii gdańskiego UCK, jej małych podopiecznych oraz ich rodziny. Fundację powołali do życia rodzice dzieci chorych na nowotwory krwi. Spędziliśmy na Oddziale Hematologii po kilka miesięcy i poznaliśmy potrzeby. Od 2013 roku doposażaliśmy miejsce, gdzie leczone były nasze dzieci, a od 2020 objęliśmy pomocą całą Klinikę.

„Fundacja z Pompą” oferuje pomoc psychologiczną dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin, między innymi poprzez spotkania terapeutyczne, grupy wsparcia i informacyjną stronę internetową; organizuje arte i muzykoterapię w Klinice oraz spotkania dla rodzin po incydentach onkologicznych. W przyszłości chcemy współfinansować rehabilitację chorych dzieci, by mogły po wyleczeniu normalnie funkcjonować wśród rówieśników; dofinansowywać rodzinom w trudnej sytuacji materialnej pobyty w ośrodkach przeszczepowych.

Chcemy także prowadzić działania na rzecz utrzymania wysokiego standardu wiedzy wśród fachowego personelu medycznego pracującego z dziećmi dotkniętymi białaczkami, między innymi poprzez organizowanie szkoleń.

W Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii leczeni są mali pacjenci z całego Pomorza. Sprzęt szybko się zużywa. My kupujemy nowy. Także jednorazowego użytku.