Fundacja Energia jest w Nas

Fundacja Energia jest w Nas

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja CZĘSTOCHOWA, śląskie

Głównym celem naszej Fundacji jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz postaw abstynenckich wobec alkoholu, narkotyków i używek.
Zwiększanie aktywności mieszkańców terenów wiejskich i małych miejscowości.
W swoich lokalnych środowiskach, poprzez różnorodne formy działania aktywizujące i integrujące. Chcemy pomagać w organizowaniu dla Państwa ciekawych form aktywności w przestrzeni kulturowej i artystycznej, turystycznej i sportowej, międzypokoleniowej i innych.
Prosimy o wsparcie.