Fundacja na rzecz Rodzin Dotkniętych Autyzmem

Fundacja na rzecz Rodzin Dotkniętych Autyzmem

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja na rzecz Rodzin Dotkniętych Autyzmem działa na rzecz środowiska osób z autyzmem.
 
Uświadamiamy lekarzy pierwszego kontaktu i pediatrów, lekarzy innych specjalności, psychologów, pedagogów – poprzez organizowanie szkoleń, pogadanek, konferencji, wydawanie broszur informacyjnych – na temat skali problemu, jego rozpoznania i metod interwencji.
 
Pomagamy rodzinom dotkniętym autyzmem – przez ułatwienie im pracy z dzieckiem, stworzenie warunków i możliwości prowadzenia wielokierunkowej terapii, udostępnianie pomocy terapeutycznych i edukacyjnych, rekrutację wolontariuszy.
 
Wspieramy i stwarzamy warunki do samopomocy rodzicom i opiekunom dzieci autystycznych – poprzez utworzenie „klubu rodziców”, gdzie mają oni możliwość zdobycia wiedzy, wymiany informacji i doświadczeń, ale też poznania „bratniej duszy”  i odprężenia się podczas gdy ich dzieci integrują się i zdobywają przyjaciół pod opieką doświadczonych terapeutów.
 
Fundacja posiada status OPP (organizacja pożytku publicznego) i może przyjmować 1% (procent) podatku.

Wpłaty

Ładuję...