Fundacja Futprints

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Katowice, śląskie

Jesteśmy organizacją powstałą 15 grudnia 2015 roku z inicjatywy Andrew Lisgarten'a.
Obecnie pracuje u nas 14 wolontariuszy. Fundacja mieści się przy ul. Kordeckiego 5 w Katowicach. Naszym celem jest pomaganie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym: bezdomnym, ubogim, seniorom,  niepełnosprawnym, obcokrajowcom.


Nasze działania obejmują otwarte spotkania dla osób wykluczonych społecznie:
- nawiązujemy głębsze relacje poprzez rozmowy
- pomagamy w przygotowywaniu poczęstunku
- pomagamy w sprawach prawnych
- organizujemy zbiórki odzieży
- pomagamy w kwestiach socjalnych
- pomagamy w szukaniu pracy
- aktywizujemy społeczna
- dajemy wsparcie medyczne i duchowe  - organizujemy gry i zabawy