Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Cieszyn, śląskie

Własną pomoc daj pierwszy; 
pomoc przyjaciela... przyjmij na końcu.

Fundacja Zdrowia Ślaska Cieszyńskiego to niezależna samofinansująca się organizacja pożytku publicznego. Fundacja działa od 1991 roku i wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000130105. Rada i Zarząd Fundacji pracują społecznie. - "non profit".

Celem fundacji jest prowadzenie działalności wspierającej ochronę i promocję zdrowia na Śląsku Cieszyńskim m.in. w  zakresie profilaktyki i lecznictwa, podnoszenia poziomu usług medycznych, a także rozbudowy i wyposażenia publicznych placówek służby zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem Szpitala Śląskiego w Cieszynie i Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego.

 

Wpłaty

Ładuję...