OSP Gaszyn

OSP Gaszyn

typ Ochotnicza Straż Pożarna

lokalizacja Gaszyn, łódzkie

"Bogu na chwałę, ludziom na pożytek" to nasze sztandarowe hasło.  Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszynie powstała po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w 1920 roku. Warunki, w jakich
przyszło działać nowo powstałej organizacji, były bardzo trudne. Nie było sprzętu potrzebnego do gaszenia pożarów oraz budynku, który spełniałby funkcję remizy. Pierwszy zarząd nie czekał na pomoc organizacji rządowych, które nie miały wystarczających środków finansowych na wspieranie działalności wiejskich ochotniczych jednostek straży pożarnych. Wystosował apel do mieszkańców wsi o wsparcie materialne w postaci dobrowolnych składek,
uczestnictwo w zabawach tanecznych, z których całkowity dochód miał być przeznaczony na cele strażackie. W ten sposób uzyskano kwotę potrzebną do zakupu ręcznej pompy i wóz konny. Sprzęt ten umieszczono w stodole jednego z członków OSP.