Gedeon Medica Help

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Piaseczno, mazowieckie

Gedeon Medica Help


Choroby takie jak zaburzenia odżywiania, zaburzenia depresyjne, zaburzenia osobowości czy zaburzenia lękowe bardzo często wymagają leczenia w trybie stacjonarnym. Taki tryb w odróżnieniu od trybu ambulatoryjnego zapewnia leczenie na wielu płaszczyznach jednocześnie a leczenie zapewniane jest nie przez jednego a przez cały zespół specjalistów. Leczenie stacjonarne jest niezastąpione w zaawansowanych fazach choroby. Pacjenci potrzebujący całodobowej opieki medycznej, intensywnej terapii i leczenia pod czujnym okiem specjalistów i pielęgniarek nie mogą pozwolić sobie na leczenie ambulatoryjne. Takie leczenie ze względu na swoją złożoność jest niestety również kosztowne. Zdarzają się przypadki, gdy pacjenci nie mają środków na kontynuację leczenia i muszą przerwać terapię w trakcie jej trwania. Jest to bardzo trudny moment dla każdego pacjenta, ponieważ zaprzestanie leczenia wiąże się z nasileniem objawów chorobowych. Gdy pacjent jest na drodze zdrowienia, pod żadnym pozorem nie powinno się przerywać terapii. Aby zapobiec takim sytuacjom i umożliwić wszystkim pacjentom powrót do zdrowia, stworzyliśmy fundację. Fundacja Gedeon Medica Help wspiera finansowo  pacjentom leczenie w Specjalistycznym Centrum Terapii, którzy ze względu na sytuację finansową nie są w stanie go kontynuować.