GEM Europe

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Suchodół, mazowieckie

Global Empowerment Mission (GEM)

Jesteśmy organizacją non-profit pierwszego reagowania na globalne katastrofy humanitarne. Od 2011 roku działamy na całym świecie niosąc pomoc poszkodowanym w wyniku klęsk naturalnych, ale też wojen. W 2022 roku w odpowiedzi na katastrofy na terenie Europie powołaliśmy oddział GEM Europe, którego przedstawicielstwo znajduje się w Polsce.
Stawiamy czoła współczesnym kryzysom humanitarnym poprzez pomoc opartą na efektywnym wykorzystaniu zasobów i środków, szybkim czasie reakcji, a przede wszystkim współpracy z agencjami rządowymi oraz lokalnymi instytucjami i organizacjami, które najlepiej znają potrzeby poszkodowanych społeczności.

Nasze ekipy szybkiego reagowania są na miejscu maksymalnie w ciągu dwóch dni od katastrofy, niezależnie od miejsca jej wystąpienia. Działamy od momentu udzielenia pierwszej pomocy do momentu zapewnienia danej społeczności możliwości zrównoważonego rozwoju.Nasza pomoc opiera się na 3 etapach działania:

1. Natychmiastowa reakcja na globalne katastrofy i sytuacje kryzysowe 
·Rekonesans i ocena sytuacji
·Ratownictwo, poszukiwania i minimalizacja strat
·Identyfikowanie partnerów i tworzenie strategicznych partnerstw 

2. Okres luki

Czyli czas między pierwszą reakcją, a pomocą rządową lub inną pomocą systemową.
·Tymczasowe mieszkania i schronienie
·Ustalenie kryteriów, identyfikacja beneficjentów i dystrybucja niezbędnych środków
·Dostawy stabilizacyjne i zaopatrzenie w żywność

3. Zrównoważony rozwój
Długoterminowa pomoc w koordynacji z rządami i partnerami publiczno-prywatnymi. Celem jest stworzenie samowystarczalnej i dobrze funkcjonującej społeczności.
·Trwała i stabilna obudowa mieszkań i infrastruktury
·Propagowanie programów ekonomicznych i edukacyjnych
·Wdrażanie programów zapewniających środki do życia i podnoszących jego jakość
W danym kraju lub społeczności pozostajemy tak długo, jak jest to konieczne, aby pomóc w usuwaniu skutków katastrof, pomóc w odbudowie i ustanowić zrównoważony rozwój.

Nasza praca jest możliwa w całości dzięki hojnym darczyńcom i wolontariuszom, którym z całego serca dziękujemy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy na naszą stronę internetową. 

https://www.globalempowermentmission.org/ 

Wpłaty

Ładuję...