Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Krzyszkowo, wielkopolskie

Świadczymy wszechstronną pomoc na rzecz dzieci z rzadkimi zaburzeniami genetycznymi.

Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu chorych. 

Pomagamy w oswojeniu się z diagnozą o niepełnosprawności rodzicom chorym dzieci. Ułatwiamy zaakceptować odmienną rzeczywistość i odnalezienie swojego miejsca w społeczeństwie. 

Propagujemy wiedzę wśród kadry medyczno - rehabilitacyjno - edukacyjnej na temat poszczególnych wad rozwojowych.

Innym przejawem naszej działalności jest organizacja Zjazdów Rodzin wraz z konferencjami naukowymi, warsztatami szkoleniowymi, punktami konsultacyjnymi, spotkaniami integracyjnymi. Udział w nich bierze do 350 osób. Do tej pory zorganizowaliśmy sześć zjazdów.

Wydajemy również serię książek z cyklu Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami genetycznymi. Dotychczas wydaliśmy sześć książek. Nakręciliśmy trzy częściowy film edukacyjny prezentując 21 rzadkich chorób genetycznych.

Organizujemy szkolenia z zakresu genetyki, psychologii i pedagogiki specjalnej.

Prowadzimy rejestr rzadkich chorób genetycznych.

Integrujemy rodziny chorych.

Do niedawna prowadziliśmy gabinet rehabilitacyjny, który z braku środków musieliśmy zamknąć.

Jeśli chciałbyś umożliwić nam jeszcze prężniejsze działanie, wspomóż nas. 

Z góry dziękujemy. 

Pomogli

Ładuję...