Gganbu ("Przyjaciel"). Gwiazdy na ziemi

Gganbu ("Przyjaciel"). Gwiazdy na ziemi

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Zakopane, małopolskie

Czym się różni nasza Fundacja od wszystkich innych?
Dlaczego jest tak bardzo potrzebna?

Rozmawiałam ostatnio z mamą jednego z dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. Bardzo się wzruszyła pomysłem założenia Fundacji, w której największy akcent kładzie się na wsparcie rodzin dzieci niepełnosprawnych - w szczególności na wsparcie przeciążonych niejednokrotnie i wyczerpanych mam, ojców, opiekunów.
"Inni proponują terapię, turnusy, wsparcie dzieci - tego jest mnóstwo - mówiła - Nikt nie rozumie natomiast, że mama, by mogła dobrze zająć się dzieckiem, potrzebuje mieć sama do tego siły. O rodzicach niepełnosprawnych dzieci nikt dotąd nie pamiętał..."

I dlatego naszym głównym celem jest wspierać zarówno dzieci z niepełnosprawnością, jak i ich rodziny - w sposób kompleksowy. Tym samym staramy się uzupełnić bardzo ważną lukę w systemie wsparcia społecznego.

Cel ogólny fundacji: wspieranie dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną.


Cele szczegółowe:
1. Wsparcie wytchnieniowe dla rodzin dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną
2. Utrwalanie z dziećmi, którymi opiekuje się Fundacja, efektów terapii przez przeszkolonych wolontariuszy
3. Profesjonalne wsparcie diagnostyczne i poradnictwo: medyczne, psychologiczne, pedagogiczne dot. diagnozy i terapii dzieci, będących pod opieką Fundacji
4. Pomoc prawna, dotycząca spraw z dziedziny sądowo-legalistycznej, związanych z niepełnosprawnością dziecka, procesem diagnozy i terapii
5.  Wsparcie materialne w sytuacji niezbędnej operacji lub konieczności zintensyfikowania terapii dziecka
6. Pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczna dla rodzin, które doświadczają w związku z niepełnosprawnością dziecka żałoby, załamania, objawów depresji i/lub wyczerpania psychicznego
7.  Wspieranie finansowe inicjatyw związanych z budowaniem domów opieki całożyciowej dla rodzin (mających pod opieką także już pełnoletnie) dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną
8.  Wspieranie samorzecznictwa osób ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością sprzężoną i ich rodzin
9.  Popularyzacja wiedzy nt autyzmu i niepełnosprawności sprzężonej
10. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych rodzin dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną

Dziękujemy za każde wsparcie,

Aleksandra Skirgiełło (prezes Fundacji) - w imieniu dzieci i ich rodzin :)

Wpłaty

Ładuję...