Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.

typ Szpital

lokalizacja Głogów, dolnośląskie

Spółka realizuje następujące rodzaje działalności leczniczej:

·         stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - szpitalne,

·         stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - inne niż szpitalne,

·         ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Zakres udzielanych świadczeń działalności leczniczej obejmuje:

·         stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - szpitalne w zakresie: chorób wewnętrznych, neurologii i leczenia udarów mózgu, rehabilitacji neurologicznej, neonatologii, pediatrii, położnictwa i ginekologii, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowej i ortopedii, anestezjologii
i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej,

·         stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - inne niż szpitalne w zakresie: rehabilitacji leczniczej, opieki psychiatrycznej i terapii uzależnień oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej,

·         ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące: specjalistyczną opiekę zdrowotną w zakresie chirurgii urazowej, chirurgii ogólnej i dziecięcej, neurologii, zdrowia psychicznego oraz profilaktyki uzależnień,  diagnostykę i profilaktykę  w zakresie: endoskopii, ultrasonografii, rentgenodiagnostyki, tomografii komputerowej, mammografii, densytometrii, elektrokardiografii i 24-godzinnego monitorowania EKG, echokardiografii, prób wysiłkowych, elektroencefalografii, analityki medycznej oraz rehabilitacji leczniczej.