Fundacja Głos Serca

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Fundacja Głos Serca od 2016 r. prowadzi Hostel Interwencyjny w Krakowie. Pomagamy osobom, które doświadczyły znaczących sytuacji kryzysowych i znalazły się w trudnej sytuacji przejściowo bez dachu nad głową.

Główne powody trudnej życiowej sytuacji trafiających do nas osób to m. in. nagła utrata pracy i środków do życia, nadwyrężona odporność psychiczna spowodowana długotrwałym stresem z powodu dyskryminacji, zdarzenia losowe. Zapewniamy zakwaterowanie krótkotrwałe, zwykle do dwóch lat, w indywidualnych wyposażonych w podstawowe sprzęty pokojach, pościel ze wspólnymi łazienkami, kuchnią, jadalnią. Naszym celem jest zapewnienie tymczasowego zakwaterowania ze wsparciem dla osób, które w przeciwnym razie byłyby bezdomne, oraz pomoc mieszkańcom w przejściu do bardziej zrównoważonego rozwiązania mieszkaniowego.

Obecnie w hostelu mieszka 12 osób. Naszymi podopiecznymi są ludzie, którzy doznali cierpienia i potrzebują wsparcia innych żeby stanąć na nogi. 

Miejsce pozwala przetrwać kryzys bezdomności, przywrócić równowagę emocjonalną i przygotować się do samodzielnego życia.

W latach 2021 i 2022 hostel był wspierany finansowo, z budżetu Miasta Krakowa. To wspólfinansowanie, pokrywało część kosztów związanych z utrzymaniem hostelu.

Obecnie działalność hostelu jest pod dużym znakiem zapytania, gdyż drastycznie wzrosły koszty utrzymania.  W wynajmowanym od miasta lokalu został podniesiany czynsz, wzrosły opłaty za media i bez finansowego wsparcia, nie jesteśmy w stanie utrzymać lokalu.

Celami Fundacji są:

- udzielanie pomocy społecznej z zakwaterowaniem,

- udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i  zagrożonych zwolnieniem z pracy,

- działalność na rzecz równych praw i szans kobiet i mężczyzn,

- przeciwdziałanie  uzależnieniom i patologiom społecznym,

- wszechstronne działania na rzecz integracji środowiska,

- działalność na rzecz osób pokrzywdzonych przez los i w wypadkach losowych