Mimo, że nie słyszą huku bomb, to także potrzebują pomocy!

Pomoc głuchym na Ukrainie

Mimo, że nie słyszą huku bomb, to także potrzebują pomocy!

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0186403
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz
Cel zbiórki:

Wsparcie głuchych Ukrainców na miejscu i pomoc po polskiej stronie

Zgłaszający zbiórkę: Fundacja Świat Głuchych
Pomoc głuchym na Ukrainie
Pomoc społeczna
Rozpoczęcie: 25 Lutego 2022

Opis zbiórki

Wojna na Ukrainie dotyka każdego, kto tam przebywa bez wyjątku. Wiemy, że setki osób głuchych lub niedosłyszących znalazło się w okropnie ciężkiej sytuacji, gdyż z powodu swojej niepełnosprawności jest im znacznie gorzej otrzymać pomoc! Dlatego jesteśmy tu, żeby ich wesprzeć!

Fundacja Świat Głuchych powstała z potrzeby serca! Od lat pracujemy na rzecz całej społeczności: głuchych, słabosłyszących i słyszących. Bariery komunikacyjne sprawiają, że społeczność głuchych często nie zostaje usłyszana w świecie słyszących, a ich potrzeby wysłuchane. Jako Fundacja jesteśmy głosem społeczności, który przypomina społeczeństwu o potrzebach głuchych!

Tym bardziej nie możemy pozostać obojętni na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Kapania ma na celu zebranie środków na pomoc głuchym mieszkańcom zniszczonej Ukrainy! Zebrane środki pomogą na zakup najpotrzebniejszych produktów lub przekazanie pieniędzy osobom najbardziej potrzebującym. Drugi cel to wsparcie przy przekroczeniu granicy, tłumaczenie na język migowy na miejscu (na przejściach granicznych), pomoc w znalezieniu zakwaterowania, wsparcie psychologiczne, prawne, wsparcie w poszukiwaniu pracy.

Zgłaszają się do nas dziesiątki głuchych chcących pilnie uciec ze strefy zagrożonej. Będziemy informować o bieżącej sytuacji na kanałach Fundacji. Z góry dziękujemy za szczodrość!

Fundacja Świat Głuchych

Support for deaf in Ukraine,

The campaign aims to raise funds to help deaf inhabitants of devastated Ukraine! The collected funds will help buy the most-needed products or forward money to those most in need.

The second goal is to support when crossing the border, translation into sign language on the spot (at border crossings), help in finding accommodation, psychological and legal support, support in a job search.

We are contacted by dozens of deaf people wanting to urgently escape from the danger zone. We will inform you about the current situation on the Foundation's channels.


Thank you in advance for your generosity

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0186403
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz

Obserwuj ważne zbiórki