Fundacja Godne Życie

Fundacja Godne Życie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Lublin, lubelskie

Działamy na rzecz godnego życia jednostek i rodzin poprzez szeroko rozumianą pomoc społeczną, działalność charytatywną i edukacyjno-kulturalną.

Działamy również w zakresie ochrony zdrowia: pomagamy w rozwiązywaniu problemów osób ze stomią oraz kobiet po amputacji piersi.

Nasza Fundacja zainicjowała działalność na rzecz osób z zespołem Downa w formie pomocy pięćdziesięciu rodzinom mającym dzieci z zespołem Downa. Inicjatywa przekształciła się w samodzielne stowarzyszenie.

Pomagamy rodzinom wielodzietnym, prowadzimy punkt Pomocy SOS (bezpłatne wydawanie ubrań i żywności), jak również sklep SOS, gdzie za naprawdę symboliczną złotówkę każdy może zakupić potrzebne mu rzeczy, którymi dysponuje Fundacja.

Wpłaty

Ładuję...