GORNHOLD

GORNHOLD

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gdynia, pomorskie

Instytut GORNHOLD prowadzi działania mające na celu rozwój lokalnych organizacji pozarządowych, świadczy bezpłatną pomoc prawną dla obywateli, zajmuje się organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz prowadzi działania dobroczynne na rzecz potrzebujących.