Świąteczna skarbonka

Marek Tryliński
organizator skarbonki

Dziękujemy

Wsparli

100 zł

Santa

200 zł

A

100 zł

Wpłata anonimowa

Darowizny trafiają bezpośrednio na zbiórkę charytatywną:
40%
400 zł Wsparły 3 osoby CEL: 1 000 ZŁ