Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza LIFE

Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza LIFE

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Celem fundacji jest działalność realizowana i oparta na:

a. ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego w nagłych zagrożeniach, oraz współdziałanie w tym zakresie z krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym, systemem państwowego ratownictwa medycznego, organami samorządowymi, rządowymi i innymi podmiotami,

b. udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, udział w poszukiwaniach osób zaginionych prowadzonych przez policję. Samodzielne prowadzenie działań ratowniczych,

c. prowadzeniu działalności edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa,  ratownictwa, pierwszej pomocy, a także szkolenia i wykorzystywania psów pracujących,

d. wspierania służb odpowiedzialnych za ratowanie życia i zdrowia ludzkiego w wypadkach i innych zdarzeniach,

e. prowadzeniu akcji społecznych mających na celu przeciwdziałanie wypadkom oraz innym zdarzeniom mogącym skutkować zagrożeniem zdrowia lub życia ludzkiego,

f. niesienie pomocy ofiarom i świadkom przestępstw oraz osobom dotkniętym problemem zaginięcia. W szczególności: zaginionym, porwanym, ofiarom handlu ludźmi oraz ich rodzinom, a także osobom zagrożonym przestępczością i zaginięciom,

g. współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w szczególności z policją, państwową strażą pożarną, strażami miejskimi i gminnymi, inspekcją transportu drogowego oraz instytucjami takimi jak biuro bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, ksrg, prm i innymi o podobnym profilu,

h. wykorzystywanie psów w ratownictwie poszukiwawczym, lawinowym, katastrofowym (gruzowym) i innym,

i. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

j. porządek i bezpieczeństwo publiczne,

k. ochrona zdrowia i pomoc społeczna,

l. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

ł. ratownictwo i ochrona ludności i mienia, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,

m. promocja i organizacja wolontariatu

n. informowaniu społeczeństwa o występujących zagrożeniach oraz skutkach mogących z nich wynikać,

o. organizowanie pomocy materialnej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.