Fundacja Greenmind

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Założona w 2010 r. Fundacja jest organizacją strażniczą działającą w obszarze ochrony środowiska, o krajowym zasięgu działania. Szukając rozwiązań godzących ochronę przyrody z potrzebami rozwoju, uczestniczymy w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących inwestycji, takich jak farmy wiatrowe, regulacje rzek i zapory wodne oraz w konsultacjach dokumentów strategicznych i aktów prawnych dotyczących środowiska.

Kluczowym tematem podejmowanym przez Fundację jest ochrona zasobów wodnych, ekosystemów z nimi związanych i właściwa adaptacja do zmian klimatu w tym zakresie. Zabieramy głos w konsultacjach dokumentów strategicznych dot. gospodarki wodnej, w tym dokumentów
definiujących wydatkowanie funduszy unijnych na poziomie krajowym i regionalnym. Bierzemy udział w postępowaniach ws. stopnia Siarzewo na Wiśle, zbiornika Kąty-Myscowa na Wisłoce, wspierając mieszkańców zagrożonych tą inwestycją. W sądzie domagamy się też ukarania winnych zniszczenia 500 gniazd ptaków i zabicia 5 mln ryb przez manipulacje wodą na stopniu Włocławek. Prowadzimy kampanię dot. zmiany trasy międzynarodowej drogi Via Carpatia, zagrażającej Jeziorom Mazurskim i Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu (Goldman Environmental Prize Fund Grant). W ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, wraz z Siostrami Rzekami i Towarzystwem na rzecz Ziemi, realizujemy projekt „Obywatele dla Wody”. Jesteśmy jedną z organizacji sterujących Koalicją Ratujmy Rzeki (KRR) - platformą organizacji społecznych i osób na rzecz ochrony wód. Opracowaliśmy stanowiska na temat żeglugi śródlądowej, suszy, retencji. Należymy też do reaktywowanej niedawno Koalicji Czas na Odrę!

Współtworzymy koalicję na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej. Realizowaliśmy projekty nt. respektowania praw obywateli w ochronie środowiska i przestrzegania standardów środowiskowych.