Fundacja Osób Niepełnosprawnych Ruchowo GODNE ŻYCIE

Fundacja Osób Niepełnosprawnych Ruchowo GODNE ŻYCIE

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Grodzisk Mazowiecki, mazowieckie

Naszym celem jest zapewnienie godnych warunków życia osobom niepełnosprawnym ruchowo, cierpiącym na porażone mózgowe oraz osobom, które ucierpiały wskutek urazów rdzenia kręgowego. Wiele z nich nie może lub nie chce korzystać ze wsparcia w środowisku domowym, jednak stała i fachowa opieka jest im niezbędna.

Dlatego najważniejszym naszym przedsięwzięciem jest budowa i wyposażenie specjalistycznego ośrodka stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie pensjonariuszom placówki godnych warunków życia i rozwoju.

Ośrodek ma objąć opieką pięćdziesiąt cztery osoby, w tym trzydzieści cztery na pobyty stałe i dwadzieścia na pobyty krótkoterminowe. Jego mieszkańcy będą mieli możliwość korzystania z zaplecza terapeutyczno-rehabilitacyjnego i różnych nowoczesnych form rehabilitacji. W skład personelu ośrodka wejdzie wykwalifikowana kadra medyczna.

Prowadzimy również działalność edukacyjną skierowaną do wszystkich zainteresowanych problematyką niepełnosprawności i jej skutków.

 

Wpłaty

Ładuję...