Stowarzyszenie GTW

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Gliwice, śląskie

Stowarzyszenie GTW to największa organizacja w Gliwicach oraz jedna z największych na Śląsku. Od lat skutecznie rozwija projekty społeczne, sportowe oraz kulturalne. Nasza organizacja powstała z inicjatywy harcerzy 19 Gliwickiej Drużyny Harcerskiej i łączy w swoich działaniach obszar wychowani, sportu, kultury oraz edukacji. Współpracujemy z administracją publiczną oraz prywatnymi przedsiębiorcami. Wielokrotnie nasza organizacja oraz poszczególni jej członkowie zostali nagradzani za swoją działalność. 

Zbióka zarejestrowana w Ministerstwie pod nr: 2020/1950/OR

Cel zbiórki: 

- remont i organizacja minikawiarenki dla podopiecznych

- dyżury uliczne pedagogów ulicy z urzyciem Mobilnej Szkoły

http://www.gtwgliwice.pl/placowka-wsparcia-dziennego-w-formie-podworkowej.html