Fundacja HAPPY LIFE

Fundacja HAPPY LIFE

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

CELEM NASZEJ FUNDACJI JEST POMOC:

* rodzinom niepełnym

* osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

* osobom ubogim i przewlekle chorym

* młodzieży rozpoczynającej samodzielne życie