Fundacja HAPPY LIFE

Fundacja HAPPY LIFE

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

CELEM NASZEJ FUNDACJI JEST POMOC:

* rodzinom niepełnym,

* osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,

* osobom ubogim i przewlekle chorym,

* młodzieży rozpoczynającej samodzielne życie.