Budujemy Przystań w Radomiu

tekst w wersji ANGIELSKIEJ I POLSKIEJ

(EN)  

Doing something for other people - makes you a big heart person!

On 15th of September 2013, there will be held a 10-km run around the streets of Barcelona, which aim is to fundraise exlusively for Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu, ('We're Building a Harbour Association') and its statutory actions. Its main aim is to help disabled children and teenagers.
The runners are David, Paul, Alan and Conor O'Brien.The run has no time target, it must just be finished. David O'Brien, who is also the initiator of the race, will contribute the first 250 euros to the fund, but we will appreciate every gift of thy heart.
Let us encourage you to support our action. It's great to be a builder of a better world - supporting us, you're becoming one of them!
Why are we fundraising?
We can help those kids this way and that makes us happy! We're breaking the barriers and making the roads straight for the ones encountered by life, to give them equal chances for normal living. That's a fantastic goal!
www.budujemyprzystan.org
www.facebook.com/budujemyprzystan

(PL)

Jeśli robisz coś dla drugiego człowieka stajesz się CZŁOWIEKIEM z dużym ser duchem!

15 Września 2013 roku w Barcelonie odbędzie się bieg mający na celu zebranie funduszy na rzecz Stowarzyszenia Budujemy Przystań w Radomiu i jego działalność statutową. Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Wyścig nie ma ograniczenia czasowego, ale musi zostać ukończony, są już pierwsze osoby, które chcą wspomóc nasze Stowarzyszenie David O'Brien  dokona pierwszej wpłaty 250 euro. David będzie biegł wraz ze swoimi braćmi Paul'em, który mieszka w Barcelonie, Alan'em i Conor'em. 

Liczy się każdy gest dobrej woli. Zachęcamy również Ciebie do wsparcia naszych działań – Fajnie jest być budowniczym lepszego świata, a pomagając – stajesz się nim!

Dlaczego zbieramy?

Pomagamy i jesteśmy z tego powodu szczęśliwi! Przełamujemy bariery i prostujemy drogi by osoby dotknięte przez niepełnosprawność mogły tak samo cieszyć się życiem. Jest to dobry cel.

www.budujemyprzystan.org

www.facebook.com/budujemyprzystan

Wsparli

200 zł

Tom & Eileen

Good luck lads.
500 zł

J Wrafter

Best of Luck Men. Loser surely has to stump up to meet the 10k target !!
100 zł

Anonimowy Pomagacz

Good luck lads! (Dave - when Robbie Jacob hears you're training you may change your number!)
170 zł

Dell

Best of luck in the run boys from Marc Craig, Dave Maurice, Louise O'Sullivan and Jennifer Gaskin
100 zł

Mahooooon

Hopes this goes some way towards the defibulator rental cost... Best of luck
80 zł

Orla

Every Little Helps. ;)

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio do:
110%
11 000 zł Wsparły 63 osoby CEL: 10 000 ZŁ