Fundacja Hearty

Fundacja Hearty

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Iwanowice, małopolskie

Obejmujemy opieką młodzież, osoby z niepełnosprawnościami, osoby wykluczone zawodowo we wczesnych latach ich życia, aby jak pomóc im zdobywać umiejętności, które pozwolą im w przyszłości znaleźć godną pracę i dzięki temu zmienić ich życie na lepsze. Fundacja powstała na podstawie doświadczenia zdobytego podczas wolontariatu w domu dziecka i zaobserwowane wówczas niepokojące zależności.

Niepełnosprawni, wychowankowie domów dziecka,  osoby z patologicznych środowisk - 80 % z nich pozostanie bezrobotnych. PRZERYWAMY BŁĘDNE KOŁO BIEDY
Najlepszym wyjściem z kręgu biedy i sposobem na rehabilitację jest aktywne życie zawodowe, a najbardziej poszukiwanymi kompetencjami są te związane z zawodami przyszłości i nowymi technologiami. Dlatego uruchomiliśmy program wsparcia, polegający na przekazywaniu przez ludzi biznesu, wiedzy i umiejętności osobom potrzebującym. 

Organizujemy półroczne i roczne zajęcia programowania, grafiki komputerowej czy innych kompetencji przydatnych na rynku pracy, by przygotować młodzież do podjęcia atrakcyjnej aktywności zawodowej.

Przygotowujemy i koordynujemy  warsztaty, które łączą osoby chcące pomagać, z osobami potrzebującymi. Firmy partnerskie mogą zaangażować się w długotrwały projekt edukacyjny dla potrzebujących. Pracownicy podczas zorganizowanych przez nas warsztatów będą przekazywać wiedzę i umiejętności lub na przykład prowadzić lekcje języka angielskiego. W ten sposób firma zyskuje: program zwiększający kwalifikacje pracowników, misję społeczną, z którą utożsamiają się pracownicy, zwiększoną motywację i przywiązanie pracowników do firmy.

Przygotowujemy dni integracji, podczas których pracownicy firm mogą doświadczyć, z jakimi barierami na co dzień mierzą się osoby niepełnosprawne.

Wspieramy proces zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. Przygotowujemy firmy procesowo i organizacyjnie do rekrutacji, współpracy i budowania ścieżek karier dla osób wykluczonych.  Organizujemy warsztaty, dzięki którym pracownicy dowiedzą się jak współpracować z osobami z niepełnosprawnościami. Pokazujemy jak się komunikować, uświadamiamy o problemach, z którymi muszą się zmierzyć takie osoby, podpowiadamy jak rekrutować, budujemy świadomość i wrażliwość na ich potrzeby.

Więcej informacji o nas i sposobach pomagania znajdziesz na: heartyfoundation.com