Fundacja na rzecz Hematologii

Fundacja na rzecz Hematologii

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Toruń, kujawsko-pomorskie

Udzielamy pomocy finansowej ośrodkom, w których świadczona jest opieka nad pacjentami ze schorzeniami hematologicznymi, zwłaszcza przy zakupie specjalistycznej aparatury medycznej.

 

Finansujemy badania diagnostyczne i zakup leków oraz pomagamy chorym w poszukiwaniu dawcy szpiku.

 

Udzielamy pomocy przy organizowaniu i finansowaniu badań naukowych.

 

Organizujemy szkolenia dla lekarzy pierwszego kontaktu z zakresu hematologii.

 

Popularyzujemy wiedzę o chorobach szpiku i węzłów chłonnych wśród mieszkańców Torunia i regionu.

 

Organizujemy zbiórki publiczne na cele charytatywne związane z potrzebami pacjentów ze schorzeniami hematologicznymi.

 

Od początku istnienia aktywnie uczestniczymy w organizowaniu Oddziału Hematologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu.

 

Finansujemy specjalistyczne szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek Oddziału Hematologii.
 

Organizujemy akcję "SZPIK CITY: Toruńska Kropla Życia", dzięki której co roku włączamy do polskiego rejestru ALF-MDR 3 od 100 do 200 nowych potencjalnych dawców szpiku kostnego.

.