Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych HOSPICJUM

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych HOSPICJUM
1 Stały Pomagacz
Bartek Philipczyk
70 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gliwice, śląskie

Kilka słów o Stowarzyszeniu Przyjaciół Chorych "Hospicjum"
w Gliwicach


Szanowni Państwo Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Gliwicach dzięki wsparciu wielu firm i ludzi dobrej woli 1 kwietnia 2000 roku otwarło  Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. Obecnie jest to największe hospicjum w regionie i jedno z największych w południowej Polsce.

Misją naszego Hospicjum jest niesienie ulgi w cierpieniu osobom w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Dodatkowo swoją opieką otaczamy rodzinę chorego i osoby osierocone, w tym gównie dzieci doświadczające choroby w rodzinie. Aby móc realizować naszą misję niezbędne jest Państwa wsparcie.

Pomoc dzieciom - "Domek Dobrych Serc - grupa wsparcia dla dzieci doświadczających choroby w rodzinie” to inicjatywa, która zrodziła się wraz ze zwiększającą się ilością naszych młodych - dorosłych pacjentów. Do tej pory po śmierci rodzica zarówno dzieci jak i młodzież nie była obejmowana opieką. Najczęściej prowadziło to do ich społecznego wycofania, poczucia niższości i niezrozumienia. Zajęcia prowadzone w ramach "Domku Dobrych Serc" mają na celu zacieśnienie więzi z rodzicem, pokazanie dziecku jego mocnych stron, nauczenie radzenia sobie ze stresem, wsparcie wiary we własne możliwości, a także nauczenie dzieci umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i ich utrzymania. W ramach tej inicjatywy w każdy ostatni wtorek miesiąca o godz. 17.00 Centrum Organizacji Kulturalnych Perełka przy ul. Studziennej w Gliwicach odbywają się bezpłatne spotkania dla dzieci i ich opiekunów. Oprócz regularnych spotkań jak co roku planujemy zorganizować dzieciom Dzień Dziecka i Mikołajki.

Nasze plany - rozbudowa.

Infrastruktura Hospicjum w Gliwicach liczy już 16 lat i wymaga zmian. Trzeba, aby nasi chorzy, ich rodziny, personel i wolontariat znaleźli się w zupełnie nowej przestrzeni. Trzeba, aby komfort życia i posługi w naszym domu uległ dużej poprawie. Trzeba, aby opieka domowa miała nowe, lepsze zaplecze.

Hospicjum pomaga rocznie w domach ponad 1400 chorym, ponad 400 z nich znajduje pomoc w oddziale medycyny paliatywnej. Dziś wykorzystujemy dwa budynki, w jednym z nich oddział zajmuje trzy kondygnacje, co stanowi pewien dyskomfort dla chorych i spory dla posługujących. Drugi to przekształcony na cele poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowego dom jednorodzinny, w którym przycupnęło także biuro. To, czym dysponujemy stanowi zaplecze dla wszystkich form opieki, ale także jest miejscem szkolenia studentów pielęgniarstwa, medycyny i fizjoterapii oraz lekarzy specjalizujących się w dziedzinie medycyny paliatywnej. Z coraz większą trudnością spełnia swoje funkcje.

Plany mamy ambitne, wykonany projekt architektoniczny jest także nie mniej ambitny. Powstanie oddział na jednej kondygnacji z salami jedno i dwuosobowych, w pełni klimatyzowany. Zyskamy nowy gabinet lekarski, pielęgniarki oddziałowej, zabiegowy oraz zwiększy się znacząco powierzchnia magazynów. Oddział wzbogaci się o drugą windę, dostosowaną do transportu pełnowymiarowych łóżek chorych. Powstanie nowe zaplecze do fizjoterapii i terapii zajęciowej, jak również nowoczesna sala audiowizualna dla studentów, pielęgniarek i lekarzy. Ważnym dopełnieniem będzie nowa, większa kaplica. Zupełnie nową jakość uzyskają pomieszczenia hospicjum domowego oraz biura.

Nowością ma być zorganizowanie w naszym hospicjum podstawowej opieki zdrowotnej dla wszystkich chętnych. Chcemy w ten sposób przełamać, być może ostatnie bariery wśród mieszkańców naszego miasta, choć wierzymy, że po tylu latach udało nam się obalić większość stereotypów na temat hospicjum.

W końcu chcemy dać naszym chorym i ich rodzinom nową przestrzeń z małą kafejką- miejsce spotkań i relaksu. W końcu nasi chorzy są tacy jak my…

1 Stały Pomagacz
Bartek Philipczyk
70 zł miesięcznie