Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie

2 Stałych Pomagaczy
Michal Lubera
50 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Hospicjum

lokalizacja Koszalin, zachodniopomorskie

Koszalińskie Hospicjum sprawuje opiekę nad ludźmi terminalnie chorymi zarówno w ich domach, jak i w ośrodku stacjonarnym. Zespół opiekujący się chorymi składa się z lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych, salowych, wolontariuszy, psychologa, rehabilitanta i kapłana. Grupa ta kieruje się zasadą zapewnienia choremu jak najlepszych warunków w okresie dla niego najtrudniejszym, zajmując się zbolałym ciałem i zranioną psychiką, starając się eliminować ból fizyczny i duchowy, wyciszać stany lękowe, zapobiegać depresji, towarzysząc choremu w ostatnich chwilach uciekającego życia.

Ideą opieki hospicyjnej jest skierowanie całej uwagi i wrażliwości na potrzeby chorego. To on jest najważniejszy i jemu poświęca się wyspecjalizowaną wiedzę medyczną, zastosowuje nowoczesny sprzęt, wysłuchuje z głębokim zaangażowaniem w życzenia chorego i czyni starania o ich spełnienie. Dzięki temu osoby opiekujące się chorym stają się dla niego kimś zaufanym i bliskim, przed kim można zwierzyć się z cierpienia duszy i ciała.
Zespół pomaga także rodzinie, nieporadnej wobec ciężko chorego, przerażonej świadomością straty drogiej osoby, także wtedy, gdy jej zabraknie.

Aby zapewnić godne warunki umierającemu człowiekowi, Koszalińskie Hospicjum walczy z licznymi trudnościami, głównie finansowymi. Jako organizacja pożytku publicznego Hospicjum utrzymuje się głównie ze wsparcia z 1% podatku, darowizn oraz środków zebranych w trakcie różnego rodzaju akcji charytatywnych, więc kiedy jest szansa, próbuje liczyć na jakąkolwiek pomoc finansową. Będzie ono mogło nadal służyć chorym, jeżeli uzyska wsparcie od ludzi dobrej woli i wrażliwego na ludzkie cierpienia serca.

Z góry serdecznie dziękujemy za Wasze wsparcie!

2 Stałych Pomagaczy
Michal Lubera
50 zł miesięcznie