Stowarzyszenie Hospicjum Domowe

typ Hospicjum

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Nie pomagamy umierać, lecz godnie żyć.

Na słowo “hospicjum” ludzie reagują różnie – ulgą lub przerażeniem. W średniowieczu słowo to oznaczało gospodę dla pielgrzymów. Nasze Hospicjum jest schronieniem, w którym utrudzeni wędrowcy odpoczywają przed Najdłuższą Drogą.

Od ponad 25 lat niesiemy pomoc medyczną, psychologiczną i socjalną chorym u kresu ich życia. Zapewniamy również sprzęt medyczny. Wszystko po to, aby nasi Podopieczni mogli przeżyć ten czas godnie, bez cierpień, wśród najbliższych. Pomagając choremu, obejmujemy opieką również jego rodzinę. Wspieramy bliskich, pomagając przejść trudną drogę choroby, a także żałoby.