Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci
17 Stałych Pomagaczy
Tomasz S.
20 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

                                

 KIM JESTEŚMY?

Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci działa nieprzerwanie od 2007 roku, sukcesywnie zwiększając zakres swoich usług świadczonych śmiertelnie i przewlekle chorym dzieciom, oraz ich rodzinom.

Celem, który od początku przyświecał działaniom naszej Fundacji, było otoczenie chorego dziecka kompleksową opieką, często wykraczającą poza schemat ogólnie przyjętych działań.  W świadczonej przez nas opiece paliatywnej, zawsze najważniejsze jest dziecko. Wszystko co dzieje się wokoło, nie ma prawa zaburzyć jego poczucia bezpieczeństwa. 

                    JAK DZIAŁA HOSPICJUM DOMOWE?

Hospicjum świadczy bezpłatną 24-godzinną opiekę z dostępnością do 21 lekarzy, 16 pielęgniarek, 3 psychologów, ponad 50 rehabilitantów, pracownika socjalnego, 60 wolontariuszy i kapelana w domach naszych 70 podopiecznych. Wszystko po to, by dzieci w ostatnim stadium swojej choroby nie były skazane na szpitalne mury, lecz aby ten czas mogły przeżyć z rodziną w najbezpieczniejszym dla nich miejscu – w domu. Codziennie zespoły medyczne przemierzają setki kilometrów Dolnego Śląska, aby nieść pomoc i wsparcie medyczne. Dojeżdżamy tam, gdzie jesteśmy potrzebni.

Poza hospicjum domowym, dodatkowo:

· prowadzimy Dom Opieki Wytchnieniowej "KOKOSZKA" -  w którym zapewniamy czasową opiekę nieuleczalnie i przewlekle choremu dziecku na czas, gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe, hospitalizację, potrzebę podreperowania kondycji psychicznej, odpoczynku czy zajęcia się sprawami dnia codziennego, na które podczas sprawowania całodobowej opieki nad chorym dzieckiem we własnym domu nie ma możliwości.

· wspieramy na różnych płaszczyznach 280 rodzin z Dolnego Śląska,

· prowadzimy hospicjum perinatalne otaczając opieką rodziców, którzy zdecydowali się na urodzenie chorego dziecka,

·  prowadzimy otwartą Grupę Wsparcia dla rodzin w żałobie,

·   prowadzimy specjalistyczną przychodnię dla nieuleczalnie i przewlekle chorych dzieci oraz centrum rehabilitacji społecznej.

·   realizujemy projekty opieki wytchnieniowej stacjonarnej oraz w domu pacjenta

                                     NA CO ZBIERAMY?

Dzięki wsparciu finansowemu, które otrzymujemy od ludzi dobrej woli, możemy zapewniać naszym podopiecznym – nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom – odpowiednie wsparcie. Konsultacje ze specjalistami, opiekę pielęgniarki, psychologa, dostęp do rehabilitacji czy leków. 
Zawsze jest to wsparcie bezpłatne – nie chcemy, by ktokolwiek z powodu statusu ekonomicznego był pozbawiony pomocy. Dlatego właśnie każda złotówka przekazana Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” jest bezcenna. 
Przekazując pieniądze na nasze działania – masz realny wpływ na życie naszych podopiecznych. Możesz to zrobić indywidualnie lub z innymi – zorganizować zbiórkę wśród znajomych, rodziny. W ten sposób mnoży się dobro!

Dołącz do nas na FacebookuInstagramie,  LinkedIn.
Dzielimy się tam naszą pracą i pokazujemy, że opieka hospicyjna jest ważna i potrzebna!

17 Stałych Pomagaczy
Tomasz S.
20 zł miesięcznie