Stowarzyszenie Hospicjum Suwalskie

Stowarzyszenie Hospicjum Suwalskie

typ Hospicjum

lokalizacja Suwałki, podlaskie

Celem Stowarzyszenia jest:Pomoc w organizacji wsparcia psychologicznego i materialnego chorym i rodzinom chorych.Pomoc finansowa w wyposażeniu i funkcjonowaniu zakładu opieki zdrowotnej dla chorych w terminalnym okresie choroby oraz dla obłożnie chorych wymagających intensywnej bądź stałej opieki lekarskiej pielęgniarskiej.


Propagowanie wiedzy o opiece paliatywnej/hospicyjnej i opiece nad obłożnie chorymi.

Promocja i organizacja wolontariatu w zakresie opieki paliatywnej i opieki nad chorymi obłożnie wymagającymi stałej opieki stacjonarnej lub domowej.