Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila

Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gorzów Wielkopolski, lubuskie

Niesiemy pomoc chorym na chorobę nowotworową, osobom niepełnosprawnym oraz samotnym.

Nasza aktywność obejmuje pomoc chorym w ramach:
1. Hospicjum Stacjonarnego,
2.
Hospicjum Domowego,
3. Hospicjum Domowego dla Dzieci,
4. Fizjoterapii
5. Działu Pobytu Dziennego,

6. Świetlicy dla Dzieci "Jaskółka"

Corocznie pomagamy blisko około 3000 pacjentów.

Zatrudniamy pracowników w zawodach medycznych w tym: lekarzy i pielęgniarki, magistrów rehabilitacji i techników fizykoterapii, masażystów oraz pracowników administracji, gospodarczych, kierowców, pracownika socjalnego, pomocniczy personel medyczny, inspektora BHP.

Ze względu na wyjątkowość opieki hospicyjnej, niesiemy ją całodobowo, ogarniając teren województwa lubuskiego i miejscowości graniczących z naszym województwem.