Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju PROGRES

Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju PROGRES

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Duchnów, mazowieckie

       Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju PROGRES powstało w 2009 roku w celu wspierania młodzieży i młodych dorosłych z Hostelu- Ośrodka Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej będącego częścią Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu. Podopiecznymi Stowarzyszenia są osoby w wieku 16-24 lata, które doświadczyły kryzysu psychicznego i trudności w funkcjonowaniu społecznym. Wsparcie to obejmuje działania mające na celu poprawienie funkcjonowania społecznego młodzieży poprzez integrację społeczną i zawodową, organizację wyjazdów terapeutycznych, propagowania inicjatyw młodzieży oraz kształtowania odpowiednich postaw wobec zaburzeń psychicznych. Stowarzyszenie poprzez swą działalność przyczynia się do rozwoju psychiatrii środowiskowej a członkowie organizacji dbają o ciągłą wymianę doświadczeń i poszerzanie wiedzy w tym zakresie.

      Priorytetowymi celami statutowymi naszego Stowarzyszenia są:

1. Rehabilitacja socjopsychiatryczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych z problemami zdrowia psychicznego.

2. Wspieranie młodzieżowego Ośrodka Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej (MORS) - HOSTEL, działającego przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzy/k Warszawy.

3. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności młodzieży i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, w podejmowaniu aktywności na rzecz kompleksowego rozwoju oraz poprawy jakości życia w wymiarach osobistym, rodzinnym, społecznym, szkolnym, zawodowym i ekonomicznym.

        Zachęcamy do zapoznania się z naszym Statutem oraz sprawozdaniami z działalności zamieszczonymi na naszej stronie internetowej.

        Wierzymy, że każdy człowiek może osiągnąć progres w swoim rozwoju jeżeli stworzy mu się właściwe warunki i otoczy życzliwym wsparciem.

Wpłaty

Ładuję...