Dalej nieść pomoc

 Fundacja Czas Dla Życia
organizator skarbonki

Witajcie kochani!!!
   Do Fundacji zgłasza się coraz więcej osób chorych na nowotwory, którym NFZ odmówił sfinansowania terapii, prosząc o pomoc oraz wsparcie finansowe. Leki w ramach chemioterapii niestandardowej są bardzo kosztowne. Koszt leczenia waha się w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Pomagamy chorym z całego kraju w dotarciu do informacji o leczeniu, w odnalezieniu placówki w której mogą być leczeni. Pomagamy uzgodnić terminy konsultacji lekarskich. Najbardziej potrzebującym przekazujemy leki. Fundacja „Czas Dla Życia” kontaktuje ze sobą pacjentów i ich rodziny. Efektem naszej pracy w bieżacym roku, było  wznowienie finansowania leczenia ponad 20 osobom chorym na raka nerki, których jedynym ratunkiem jest terapia niestandardowa oraz 15 osobom chorym na inne poważne choroby.
Działania nasze wspiera wiele osób. W ostatnim czasie Pan Michał Browarski, słynny fotografik, autor wielu wystaw min. „Portret Morza”, „Polska Chopina”, który zaoferował Fundacji swoje prace. W chwili obecnej trwają rozmowy dotyczące możliwości wystawy prac i przeprowadzenia ich licytacji na antenie TVP. Dochód z wystawy i licytacji chcielibyśmy przeznaczyć na realizację projektu „Równe szanse w dostępie do diagnostyki". Założeniem wspomnianego projektu jest dotarcie do mieszkańców z małych miejscowości, gdzie wykonanie profilaktycznego badania USG to często bardzo poważny problem. Czas oczekiwania na wykonanie badania USG  w małych, ubogich finansowo gminnych ośrodkach wynosi  ok. 3 miesiące lub dłużej. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w przypadku nowotworów wczesna diagnoza, skuteczna terapia i ciągłość leczenia może zagwarantować pacjentom pewnego rodzaju „komfort” bez obawy, że przegrają swą walkę z czasem.
 W przyszłości mamy zamiar pozyskać pieniądze na zakup lub modernizację busa wyposażonego w aparaturę USG oraz środki na dalsze wsparcie naszych podopiecznych.
W 2012 roku Fundacja „Czas Dla Życia” otrzyma obiecaną pomoc materialną. Jednak do tego czasu
poszukujemy dofinansowania na pokrycie kosztów  działalności  statutowej.Kwota ta pozwoli nam   na dalszą działalność, na dalszą  pomoc osobom chorym onkologicznie.


Bardzo,bardzo  prosimy o wsparcie!!!!!
 

Wsparli

Darowizny trafiają bezpośrednio do
0,71%
20 zł Wsparła 1 osoba CEL: 2 830 ZŁ