Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona

Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona zrzesza osoby z chorobą Huntingtona, ich opiekunów, rodziny i bliskich oraz lekarzy i personel medyczny.

Naszym celem jest kompleksowa pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym chorym oraz wsparcie opiekunów.

Staramy się również świadczyć pomoc finansową i rzeczową dla członków w postaci zakupu leków i suplementów diety, dofinansowywania zakupu pomocy ortopedycznych, organizacji rehabilitacji, pomocy medycznej i psychologicznej oraz tworzenia Grup Wsparcia.

Szerzymy wiedzę o chorobie Huntingtona poprzez działalność edukacyjną, szkoleniową i wydawniczą.

Organizujemy konferencje naukowe i wykłady służące popularyzacji wiedzy o chorobie Huntingtona.

Współpracujemy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami o podobnych celach działania.

Występujemy do organów władzy i administracji państwowej i samorządowej w sprawach społecznych, zawodowych osób chorych i ich rodzin oraz innych, w tym w szczególności dotyczących rehabilitacji.

Otwieramy i prowadzimy domy opieki dla osób dotkniętych chorobą Huntingtona.

Zajmujemy się poradnictwem psychologicznym i społeczno-prawnym oraz udzielaniem informacji na temat uprawnień przysługujących osobom chorym i ich rodzinom.

Prowadzimy zajęcia grupowe i indywidualne mające na celu usprawnienie i wspieranie funkcjonowania osób chorych z postępującą niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną w różnych rolach społecznych, w różnych środowiskach.

  

Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona należy do Światowej Organizacji Choroby Huntingtona (IHA) oraz Europejskiej Sieci Choroby Huntingtona.

Stowarzyszenie posiada status OPP (organizacja pożytku publicznego) i może przyjmować 1% (procent) podatku.

Wpłaty

Ładuję...