Fundacja Rodzin Górniczych

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Katowice, śląskie

Celem statutowym Fundacji Rodzin Górniczych jest wspieranie materialne i niematerialne sierot i wdów pozostałych po górnikach, którzy zginęli w wyniku wypadków przy pracy, inwalidów górniczych i innych rodzin będących z różnych względów w trudnej życiowej sytuacji.

Fundacja powstała w 1997 r. i od ćwierć wieku prowadzi działalność, rozwijając możliwości pomocowe.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Środki, którymi wspiera rodziny górnicze, pochodzą z darowizn, zbiórek i 1,5% podatku. Od 2004 r. jest organizacją pożytku publicznego.

Naszym podopiecznym, w zależności od potrzeb i posiadanych środków oferujemy stypendia mające pomóc w nauce, jednorazowe bądź socjalne zapomogi pieniężne na zakup leków, sprzętu medycznego, opału, odzieży, żywności, pobyty rehabilitacyjne, zimowiska, kolonie dla dzieci i młodzieży, możliwość uzyskania bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych.

Fundacja wykonuje trudne zadania społeczne polegające na niesieniu  pomocy potrzebującym osobom, ratowaniu ich zdrowia, umożliwieniu zdobycia odpowiedniego wykształcenia, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Prowadzona restrukturyzacja górnictwa niesie ze sobą trudności finansowe utrudniające niesienie pomocy, ze względu na gwałtowny spadek funduszy docierających do Fundacji. Zależy nam bardzo, aby w dalszym ciągu nie pozostawiać naszych rodzin bez pomocy.

https://fundacjafrg.pl/

Facebook - polub, bądź na bieżąco

Wpłaty

Ładuję...