Fundacja Gentes

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Kraków, małopolskie

Fundacja wspiera osoby zagrożone wykluczeniem w wyniku bezdomności, ubóstwa, nałogów, chorób psychicznych, niepełnosprawności, patologii życia rodzinnego, a także w wyniku katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych, w różnych regionach świata. Zajmuje się ochroną przyrody, budownictwem naturalnym i suwerennością żywnościową. Działa na rzecz równych praw obywateli.