Pomagajmy, bo dobro zawsze do nas wróci!

kasix13
organizator skarbonki

Pomóż pięknym i młodym kobietom! Bardzo chore, jednak bardzo się kochają....Mama i córka ;( Potrzebują nas! Koszt pomocy 175.000 zł.. Brakuje tylko 85.000! A my musimy zebrać 500! Dawajmy z siebie wszystko! Kto pomaga innym, pomaga sam sobie,  bo wszyscy ludzie są jednością!

~Wszyscy jesteśmy braćmi, jesteśmy jedną rodziną, tej prawdy nikt już nie zaćmi i teraz jest jej godzina! ♥

Wsparli

50 zł

Anonimowa Pomagaczka

50 zł

Wpłata anonimowa

Darowizny trafiają bezpośrednio na zbiórkę charytatywną:
22%
100 zł Wsparły 2 osoby CEL: 450 ZŁ