Pokonać ból, pokonać śmierć - II etap

101 947,50 zł (79,64%)
Brakuje jeszcze 26 062,50 zł