Akcja "Chroniąc środowisko - pomagasz innym"

INKSPOT
organizator skarbonki

Wpłaty pochodzą z przeprowadzanej przez firmę INKSPOT akcji "Chroniąc środowisko pomagasz innym". Szkoły, przedszkola, firmy i inne instytucje mają szansę wesprzeć fundację, uzyskując na ten cel środki ze zbiórki pustych tonerów i tuszy. Zadeklarowane przez te instytucje kwoty trafiają na wskazane cele, chociaż częściowo przyczyniając się do poprawy jakości życia potrzebującym.

Bardzo dziękujemy za wszystkim szkołom, przedszkolom, bibliotekom i innym instytucjom, które już przyłączyły sie do akcji.

Firma INKSPOT

Wsparli

10 zł

Wpłata anonimowa

4 zł

INKSPOT

wpłata pochodzi z OPS KONOPNICA-Akcja "Chroniąc środowisko pomagasz innym".
4 zł

INKSPOT

wpłata pochodzi z UG JEŻÓW SUDECKI -Akcja"Chroniąc środowisko pomagasz innym".
2 zł

INKSPOT

wpłata pochodzi z GOPS SADKOWICE-Akcja "Chroniąc środowisko pomagasz innym".
Darowizny trafiają bezpośrednio na zbiórkę charytatywną:
6%
20 zł Wsparły 4 osoby CEL: 300 ZŁ