Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "Inspiracja"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Grodzisk Mazowiecki, mazowieckie

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Inspiracja”, zostało zarejestrowane w lutym roku 2017 roku, jednakże już od roku 2016 podejmowało działania zmierzające do utworzenia na terenie Grodziska Mazowieckiego wyjątkowej pod względem atmosfery i warunków bytowych całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego - Domu Dziecka.

Nasza placówka rozpoczęła swą działalność od 1 stycznia 2018 r. Przyjmuje dzieci powyżej 10 roku życia, których rodziców Sąd Rodzinny pozbawił władzy rodzicielskiej lub we władzy ograniczył.  Celem głównym zatem prowadzonej działalności jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, jak również podejmowanie działań mających na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej lub umieszczenie w rodzinnych formach opieki zastępczej, utrzymywanie kontaktów i współpraca z rodzicami oraz innymi członkami rodziny w celu tworzenia warunków do powrotu dziecka do rodziny naturalnej.

Siedziba Naszej placówki znajduje się w Wólce Grodziskiej 33, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.  Jest to nowy obiekt, w którym zamieszkują dzieci od lipca 2019 roku. Lokalizacja na terenie Grodziska Mazowieckiego umożliwia szybkie realizowanie postanowień Sądu, a jednocześnie pozwala na pozostawienie dziecka w środowisku bezpiecznym i przyjaznym. Nasi podopieczni objęci są kompleksową i profesjonalną opieką zapewniającą im poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, co mamy nadzieję, że w przyszłości pozwoli im normalnie funkcjonować i szczęśliwie przemierzać meandry życia.

Wpłaty

Ładuję...